دلایل استفاده از خودرو بر

 

امروزه با توجه به تعداد زیاد خودرو و شبکه جاده ای در کشور ،نیاز مبرمی به وجود ماشین الاتی داریم که بتوانیم خودروی خود را بدلایل مختلف جا به جا کنیم.
از جمله  این دلایل میتوان به جابجایی خودروی صفر کیلومتر و رساندن آن بدست مشتریان محترم،و یا تصادفات جاده ای که منجر به خرابی و صدمه دیدن خودرو ها شده،و یا به هر دلیلی خودرو روشن نشده و یا با حرکت دادن خودرو امکان اسیب دیدن بیشتر خودرو شده را میتوان از خودرو بر استفاده کرد.
خودرو بر ها دارای انواع مختلفی هستند،از جمله  خودروبرانی که میتوان نام برد:
  • خودرو سوار
  • جرثقیل
  • نیسان جرثقیل
  • نیسان چرخگیر
  • خودرو سوار بصورت تعداد

 

امتیاز دهید