قریب به اتفاق رانندگان همواره با این پرسش روبرو هستند که چه زمان زنگ زدن به یدک‌کش یک امر اجباری است. آیا اصلاً نیاز است تا حتماً خودروی خود را با یدک‌کش حمل کنیم؟ اغلب افراد بر این باور هستند که تنها در صورتی خودرو توان حرکت نداشته باشد نیاز است تا به یک یدک‌کش زنگ بزنیم اما واقعیت عکس این است. ما در ادامه یکی از مواردی که در هنگام وقوع آن‌ نیاز است تا حتماً با یدک‌کش تماس بگیری را بررسی می‌کنیم.


در صورت نقص گیربکس، حمل با خودروبر راه‌حل بهتری است

مشکلات گیربکس و کمک گرفتن از یدک‌کش ‌ها

در بسیاری مواقع ممکن است با صداهای نامناسبی از سمت گیربکس خودروی خود روبرو شوید اما گاهی اوقات شما خودتان به عنوان فردی که تجربه رانندگی با یک خودرو خاص را دارد، متوجه غیرعادی بودن این صدا خواهید شد. در تمام این موارد بهتر است از یک خودرو‌بر برای حمل خودرو خود به تعمیرگاه استفاده کنید. گیربکس به عنوان قلب تپنده سیستم انتقال قدرت از موتور به دیفرانسیل اگر همواره در معرض آسیب‌هایی جدی است. گیربکس در اصل مجموع پیچیده و پر جزئیاتی از چرخ‌دنده‌ها و قطعات متحرک است و وجود نقص در یک قطعه جزئی می‌تواند باعث گسترش حد خرابی شود. با حرکت دادن خودرو و استفاده بیشتر از یک قطعه معیوب شما زمینه‌ساز بیشتر شدن مشکل می‌شوید. در حالی که گاهاً می‌توان مشکل را با یک تعمیر سبک حل کرد، حرکت دادن نقص و مشکلات موجود را بشدت جدی می‌کند. با این وجود که هزینه یک خودرو‌بر ممتاز بسیار کمتر از هزینه تعویض و تعمیر کامل یک گیربکس است، اصلاً فکر خوبی نیست که در صورت تردید در سلامت گیربکس، ریسک کنید و به یک خودرو‌بر زنگ نزنید. خودرو‌بر ها با حمل مناسب ماشین شما، تکان، حرکت و عملکرد قطعات را به حداقل رسانده و کمک می‌کنند تا شما با خیالی آسوده به تعمیرگاه برسید. پس کمک گرفتن از یک یدک‌کش در چنین شرایطی کاملاً منطقی‌تر از رانندگی با آن است.

امتیاز دهید